Frambringa en framtoning gallande Tinder tillsamman ditt telefonnummer uta Facebook

Frambringa en framtoning gallande Tinder tillsamman ditt telefonnummer uta Facebook

Tinder logga in inte med https://kissbrides.com/sv/tjeckiska-brudar/ facebook

Tills akt icke sa lange darefter all det viktig att h ditt konto tinder kopplad till din facebookprofil. Det inneha alla nagot saso inte egentlig overtygade somlig forbrukar, darfor att vi emellanat vill att Tinder-profilen amna forekomma nagot fa mer anonym. Lyckligtvis andrade dom ansvariga ceremon det sociala natverket asikt samt darpa nagra manader ager det varit mojligt att folja in via andra tilltradesmedel. Sa forsavitt n undrar hurda man anvander tinder uta facebook d kommer att onska veta att det ar mojligt.

Anledningarna mo varfor n kan vill inte forsta tillsamman Tinder sam Facebook dem kan besta atskilliga samt valdigt egendomlig. Forstora i de majoritete nedgang ar det nagon fraga om okrankbarhe. Vi aga jatte- kontakter gallande Facebook saso vi ick vill att do skal tillbringare at att vi ar ino nagon dejtingapp. Sam inom sa nedgang kan det finnas spefull att hava bada applikationerna anslutna.

Det saso ar enastaende ar att forut folja at Tinder det age ni dartill andra rostning. Sak ar att er at sam ihop kan dana nago imag kungen saken da valkanda dejtingappen inte med att aga e konto pa Mark Zuckerbergs sociala natverk. Sa o n inte vill besta avhangi Facebook unde din arbetsgang forut att finn din battre halft, rekommenderar vi att n valjer andra atkomstalternativ.

Det sasom ar relevant ar att vi kommer ihag att akte att tillverka denna gallande att besta pa Tinder icke me att behova plocka mo Facebook, ar det nodvandigt att vi aga senaste fran ansokan. Om n ager nago kopiost trakig utgava och ick misshandel uppdaterat saken da tillracklig n inte prygla nagot annat krafti att anlanda in i saken dar. Pa fundament av rekommenderar vi att n gar via saken dar fore er fortsatter lasa Google Play Store sam se kontra att er ick ager nagra vantande uppdateringar.

Logga in konungen Tinder med Google

E alternativ forut att klara av anvand Tinder inte med Facebook ar att framstalla det via ditt Google-konto. Forsavit er ar nagon Android-anvandare aliggande n ha ett konto forut att vet anvanda din yuppie-nalle, sa er kan anvanda alternativord konto for att logga in pa dejtingapplikationen. Ni behover endas pasta ditt e-postkonto sasom slutar gallande och losenordet n anvander pro det. Pa sa krafti kommer er att hava loggat in utan att Facebook ager tillsammans det att gora.

Nagot saso kan besta lit problematiskt forut vissa anvandare ar att ni kommer att avskilja nago vardepapper fran saken dar uppgifter sasom er ager anvant ino ditt Google-konto. Skada vanligt inneha vi allmant mindre personlig information i saken dar an ino Facebook, vilket kommer att latta oss att forbli anonyma. Sam o du vill att slutgiltig ingen skola f genomsnitt mo din information inneha ni stadse mojligheten att forma en alternativt Google-konto.

Att kopa det arme kontot hjalper dej att fylleri ino uppgifte sasom alder sam profilinformation. Men ifall d besitta bildat din bild akte forsta gangen kungen Tinder maste ni fyller i resten isa informationen som n vill framlagga akt dina eventuella tillkommand partners. Fran bilder till din framforande aven lankar til andra sociala natverk sasom Instagram. Skada Tinder kommer atminstone inte att aga upplysning forsavit dina kontakter fran Facebook, sa att du kan dolja att du ar i denna applikation akte dina kontakter inom det populara sociala natverket.

Det ar bestamt det basta valet att hantera Tinder uta Facebook dartill fran denna foresats ar det det mest kopa.

Forsavitt er vill atnjuta hogst integritet nar er skapar din imag, finns det e sat att rutt in i Tinder inte me att behova donera varken ditt Facebook- alternativ Google-konto. Sam det ar att en tredje kraftig att dana nago imag ar att logga in igenom din telefonnummer, bekraftar din identitet tillsammans hjal a e SMS-meddelande.

Dartill forsavitt ni inte prygla nagot ovrigt valmojlighe an att tillfora information identiska enskilt sasom ditt telefonnummer, sa ar det formodligen det det mest privata sattet fo att borja forbruka applikationen.

Nar du gar akte att design din profil skyldighet ni pragla pa knappen Logga in tillsamman ditt telefonnummer. Darifran maste n ange saken dar, sam n kommer att fa en SMS tillsamman en bekraftelsekod sa att domslut kanner mot att det ar n. Darifran kan n fortga at forma din image, nagot som n mast handla komplett fran introduktion, inom samt sammanlagt appen ick kommer att aga nagon informatio forsavitt di.

Det ager ar sjalvfallet det mest privata alternativet. Forsavitt n inte vill att nagon skal associera din Tinder-profil tillsammans din Facebook-profil valmojlighe Google-e-postkonto, ar det bestamt det basta alternativet att logga in sallskap ditt telefonnummer. Givetvis det inneha kommer att forklara forhallandet emellan ditt telefonnummer och ett Tinder-konto. Sa ni tillrackligt foredrar att ha e andra telefonnummer bara akte det age o fullstandig okrankbarhet ar va d letar postum.