Framkalla ett profil gallande Tinder tillsamman ditt telefonnummer uta Facebook

Framkalla ett profil gallande Tinder tillsamman ditt telefonnummer uta Facebook

Tinder logga in utan facebook

Tills for inte sa lange darefter allihop det centralt att ha ditt konto tinder kopplad till din facebookprofil. Det ager alla nagot saso ej riktig overtygade somlig forbrukar, ehuru vi emellanat vill att Tinder-profilen amna existera nagot fa mer anonym. Lyckligtvis andrade de ansvariga ceremoni det sociala natverket asikt sam darpa nagra manader age det varit mojligt att folja in igenom andra tilltradesmedel. Sa forsavit ni undrar hurda ma anvander tinder utan facebook d kommer att onska vet att det ar mojligt.

Anledningarna mo varfor du kan vill icke forsta tillsamman Tinder sam Facebook dom kan vara atskilliga sam valdigt avvikande. Forodelse inom do majoriteten baisse ar det nagon manne forsavit okrankbarhe. Vi aga jatte- kontakter gallande Facebook som vi ick vill att do skall krus at att vi ar i nagon dejtingapp. Sam i sa fal kan det besta irriterande att aga bad applikationerna anslutna.

Det sasom ar enastaende ar att forut folja at Tinder det age d dartill andra option. Artikel ar att ni at sam sallskap kan skapa en profil konungen saken da valkanda dejtingappen inte me att ag e konto pa land Zuckerbergs sociala natverk. Sa o n ej vill besta avhangi Facebook under din arbetsgang forut att finna din battre halft, rekommenderar vi att n valjer andra atkomstalternativ.

Det sasom ar relevan ar att vi kommer ihag att akt att tillverka denna gallande att besta pa Tinder ick me att behova gripa mo Facebook, ar det nodvandigt att vi besitta senaste fran ansokan. Ifall n ager nago mycket trakig utgava sam ick misshandla uppdaterat saken da tillracklig du inte misshandla nagot annat krafti att anlanda in i saken dar. Pa underlag itu rekommenderar vi att n gar via saken da fore ni fortsatter lasa Google Play Store sam beskada kontra att du icke ager nagra vantande uppdateringar.

Logga in kunge Tinder med Google

E valmojlighe forut att vet anvand Tinder utan Facebook ar att framstalla det worldbrides.org ta en titt på webbplatsen genom ditt Google-konto. Forsavit d ar nagon Android-anvandare aliggande du tillverka e konto forut att kanner till anvanda din mobil, sa du kan anvanda synony konto akt att logga in pa dejtingapplikationen. Ni behover bara mena ditt e-postkonto sasom avgar gallande dartill losenordet n anvander fo det. Pa sa kraftig kommer d att aga loggat in utan att Facebook ager med det att gora.

Nagot saso kan besta lit problematiskt forut somlig anvandare ar att n kommer att avskilja nago andel fran saken dar bestyr sasom er ager anvant i ditt Google-konto. Defekt vanligtvis inneha vi allmant mindre personlig upplysning inom den an i Facebook, vilket kommer att latta oss att forbli anonyma. Sam o du vill att slutgiltig ingen skola f genomsnitt mo din upplysning innehava du stadse mojligheten att forma nagon alternativt Google-konto.

Att konsumera det arme kontot hjalper de att fylleri inom data sasom alder sam profilinformation. Andock forsavitt er besitta bilda din bild akte forsta gangen kungen Tinder maste er dryckenskap ino resten itu informationen som n vill framlagga for dina eventuella tillkommande partners. Fran bilder mot din framforande och lankar till andra sociala natverk sasom Instagram. Defekt Tinder kommer atminstone ej att aga informatio forsavit dina kontakter fran Facebook, sa att n kan dolja att d ar inom denna applikation akte dina kontakter ino det populara sociala natverket.

Det ar bestamt det basta valet att administrera Tinder utan Facebook dartill fran denna intention ar det det mest kopa.

Ifall du vill atnjuta hogst okrankbarhet nar er skapar din imag, finns det e sat att rut in inom Tinder inte me att behova donera varken ditt Facebook- alternativ Google-konto. Sam det ar att en tredje satt att forma nago imag ar att logga in via din telefonnummer, bekraftar din identitet med hjal av e SMS-meddelande.

Dartill forsavitt ni ick ge stryk nagot annat valmojlighe an att tillfora vagledning likadan privat sasom ditt telefonnummer, sa ar det formodligen det det mest privata sattet fo att starta forbruka applikationen.

Nar d gar akte att dana din profil forpliktels er pragla pa knappen Logga in tillsamman ditt telefonnummer. Darifran maste n indikera saken dar, sam n kommer att fa en SMS tillsamman e bekraftelsekod sa att utslag kanner mo att det ar n. Darifran kan n fortga at uppfostra din image, nagot saso n mast gora absolut fran ingress, inom samt tillsammans appen ick kommer att hava nagon information forsavitt dig.

Det inneha ar sjalvfallet det mest privata alternativet. Forsavitt n icke vill att nagon holj koppla din Tinder-profil tillsammans din Facebook-profil val Google-e-postkonto, ar det bestamt det basta alternativet att logga in tillsammans ditt telefonnummer. Jo det inneha kommer att forklara forhallandet mellan ditt telefonnummer aven e Tinder-konto. Sa du formodligen foredrar att ha e andra telefonnummer enkom akte det har o fullstandig okrankbarhet ar vad du letar postum.